Woord van de maand – November 2013

De op een na laatste maand van het jaar alweer, het jaar is omgevlogen!

Afgelopen maand zijn we begonnen met onze Bijbelschool. Het is op grond van profetische woorden in 1993 dat we besloten hebben deze school op te starten. We geloven dat het onderwijs gegeven door diverse docenten bij zal dragen aan de groei en ontwikkeling van onze gemeenteleden.

Deze maand kan het helemaal niet op. Zaterdag 9 November zal ik zelf onderwijs geven over. “Wees een overwinnaar”. Omdat dr. Wilson ook deze maand in het land is zullen we 2 seminars met hem hebben op donderdag 14 en vrijdag 15 November s’avonds om 20.00 tot 21.30 uur. De onderwerpen zijn:
1e Profetie in de praktijk en protocol
2e Accuraatheid en het toetsen van profetische woorden.
Plaats: Almere Buiten, Haasweg 11, Het Forum.

Ik wil een ieder aanmoedigen om gebruik te maken van deze gelegenheid om deze man van God te horen en versterkt te worden in het geloof.

In mijn persoonlijke Bijbel ben ik juist door het boek Openbaring gegaan en wat mij opviel is dat door alle dingen die over de wereld zullen komen, steeds weer Gods plan met de gemeente boven alles uitsteekt. Het gaat Hem om de bruid van Jezus (de gemeente) zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, Efz. 5:27 en het geheim is natuurlijk in het offer van Jezus onze Heer, Zijn bloed voor ons vergoten! Openbaring 12:11 “En zij hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun levens niet liefgehad tot in de dood.”

Wat een opdracht, wat een toekomst!

Ik wens u een zeer gezegende maand toe, wees een overwinnaar!

Uw pastor Theodoor Verkuil