Woord van de maand – oktober 2022

Geliefde Shekinah Family,

Bij het lezen van mijn bijbel kwam ik bij Lucas 12:22 “Bezorgdheid” Zorgen maken doen we van tijd tot
tijd allemaal, alleen zodra u dat ontdekt bij uzelf brengt u die gedachten bij Jezus als het goed is.
Anders gaat u erop zitten broeden en dan zullen er na verloop van tijd rare monsters uit dat broedsel
komen.

Jezus leert ons dus om niet bezorgd te zijn. In dat woord zien we het woord ‘zorgen’, ik denk dat we
het zelf willen oplossen, maar tegelijk beseffen we dat we dat niet kunnen. De bezorgdheid wordt
alleen maar groter, totdat je het in geloof en gehoorzaamheid aan Jezus geeft.

Fil.4:6 “Weest in geen ding bezorgd maar laten bij alles uw wensen bij gebed en smeking met
dankzegging bekend worden bij God. 7) En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw
harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. Kijk wat er gebeurt als je dingen aan God
toevertrouwd, de vrede van God neemt de plaats in van onvrede en onrust.

Nu het leven alleen maar duurder en duurder wordt, dreigen we bezorgd te worden, laat het positief
uitwerken, door juist te gaan belijden, mijn God zal voorzien in mijn noden. Rom. 8:28 “Wij weten nu
dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens Zijn
voornemen geroepenen zijn”. Wat een belofte, niets kan ons eronder brengen!

Wees gezegend mijn broeder en zuster, op uw geloofsweg met de Heer, laten wij Hem vertrouwen en
geloven.

De Heer is mijn Herder mij ontbreekt niets!

Pastor Theodoor Verkuil