Woord van de maand – september 2022

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad, en kunnen we met frisse en vernieuwde energie aan de slag.

Op dit moment kampt ons land met enorme problemen, in het bijzonder door de hoge inflatie, dus hogere kosten van levensonderhoud. Meer dan ooit moet ons geloof op de Here gericht zijn. Wij allen worden geraakt door deze situatie. De duivel zal er alles aan doen om ons geloof aan te vallen, zal jouw God je wel helpen in je tekorten, financieel, materieel enz.

Meer dan ooit is er een strijd gaande tussen het licht en de duisternis, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. De machten van de hel maken zich op omdat ze weten dat hun tijd kort is. Zijn tactiek is dezelfde als in de hof van Eden, heeft God ook gezegd? Hij zal proberen het woord te verdraaien, omdat hij weet dat er kracht is in het woord van God, en als wij gaan twijfelen aan Gods woord heeft de duivel al voor meer dan de helft gewonnen. Efz.6:12 (De geestelijk wapenrusting).

1 Petr.5:8-9: “ Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (Een leeuw laat zich horen om nieuw gebied op te eisen of zijn territorium te bevestigen) Dus de duivel wil ons uit ons gebied wat God ons heeft gegeven in Jezus, verdrijven, om zelf de heerschappij over te nemen. Wat moeten we doen? (9) Biedt weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt”.

De duivel is brutaal, wij moeten weten dat met Jezus meer dan overwinnaar zijn! Dus er is goed nieuws, er zal meer strijd in uw leven zijn!

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad”. Rom.8:37

Wees gezegend mijn broeder en zuster,
De Here zal je niet begeven nog verlaten in de strijd!

Met elkaar gaan we grote overwinningen beleven!

Pastor Theodoor Verkuil