Woord van de maand – oktober 2021

“De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, de hoop der Goddelozen gaat teniet”. Spreuken 10:28

Onze verwachting en hoop is anders dan de mensen zonder God. Het verschil ligt hierin dat wij een fundament hebben van het onfeilbare woord van God, God kan niet en zal nooit liegen, dat zou tegen zijn aard en wezen ingaan, Hij is de waarheid. De mens zonder God hoopt dat de dingen beter zullen gaan, maar die hoop heeft geen basis, geen fundament.

2 Cor. 3:12 “Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op”. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus, brengt blijvende heerlijkheid en dat wekt verwachting.

Vers17: “De Here nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, is vrijheid”. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid immers door de Here die Geest is.

Bijbelse verwachting brengt altijd verandering teweeg, zal altijd Gods heerlijkheid openbaren. Gods heerlijkheid weerspiegelen, betekend dat wij een spiegel mogen zijn die de heerlijkheid van God opvangt en doorgeeft aan de wereld. Tegelijkertijd veranderen wij naar het beeld en het karakter van God, van heerlijkheid of glorie door de Here die Geest is.

Als Gods Geest de ruimte krijgt in u en mijn leven kan het niet anders dat er verwachting is van wat God belooft in Zijn woord of profetische woorden. En zo’n verwachting zal altijd een Goddelijke droom en visie voortbrengen.

Het is de Here die ons de naam Shekinah (Gods Glorie) heeft gegeven, laat die glorie via u weerspiegelen in deze wereld!

Pastor Theodoor Verkuil