Woord van de maand – september 2021

Efz. 1:15/17; Paulus gebed voor de christenen in Efeze en ook voor ons. “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen;

(The Amplified Bible):”inzicht in de mysteries en geheimen in de diepe en intieme kennis van Hem. Dit gebed behoren wij zelf ook te bidden, de Geest van wijsheid en openbaring, iedere dag”!

Vers 18 “verlichte ogen (uws) harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen”;

Amp.Bible:”Door de ogen van je hart te laten overstromen met licht, zodat je kan weten en begrijpen de hoop waartoe Hij je geroepen heeft, en hoe rijk Zijn glorieuze erfenis is in de Heiligen” (Zijn apart gezet-tenen)

Vers 19;“en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de sterkte zijner macht”;

Amp.Bible:”En (en zodat je kan weten en begrijpen) wat de onmeetbare en onbeperkte weergaloze grootheid van Zijn kracht is in en voor ons die geloven, als gedemonstreerd is in de werking van Zijn machtige kracht”.

Vers 20;”die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

Vers 21 boven alle overheid en kracht en heerschappijen alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

Vers 22/23 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

Amp.Bible: 20/23 “Die Hij in Christus uitoefende toen Hij Hem uit de dood opwekte en Hem aan zijn eigen rechterhand plaatste in de hemelse gewesten. Ver boven alle gezag en macht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in dit tijdperk en in deze wereld, maar ook in het tijdperk en de wereld die komen gaat. En Hij heeft alle dingen onder Zijn voeten gelegd en Hem aangesteld als het universele en allerhoogste Hoofd van de kerk, wat Zijn lichaam is, de volheid van Hem vervuld alles in allen”.

Pastor Theodoor Verkuil