Woord van de maand – mei 2021

Geliefde Shekinah Familie,

Er zijn deze maand nogal wat herdenkingsdagen, Bevrijdingsdag, Moederdag, Hemelvaartsdag, en natuurlijk Pinksterdag.

Herdenkingsdagen, of feestdagen zijn belangrijk in ons leven, ze doen ons stilstaan bij een belangrijk feit in de geschiedenis, of een persoon (je moeder) en we mogen dankbaar zijn en God de dank brengen.

Ik wil er twee feestdagen uitlichten en zien wat ze voor ons als christenen betekenen. Hemelvaartsdag, 40 dagen na Pasen de opstanding van Jezus. De bijbel leert ons dat in die 40 dagen verscheen Jezus aan de discipelen en sprak tot hen over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En Hij gaf hen bevel om Jeruzalem niet te verlaten maar te blijven wachten op de belofte van de Vader (de Heilige Geest) Hand. 1:3-4

Jezus is daarna opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God als onze hemelse Hogepriester die voor ons bidt. (Hebr.7:25) en (Hebr. 9:11-15)

Het feit dat wij Pinksterfeest kunnen vieren heeft er alles mee te maken dat de prijs voor de zonde is betaald en de Geest van God kon uitgestort worden op de gelovigen, omdat God hen rein had verklaard door het bloed van Jezus.

Pinksterfeest is niet alleen geschiedenis, een gebeurtenis lang geleden maar ook realiteit voor iedere dag.

Wij mogen ons vrij bewegen in en door de leiding van de Heilige Geest. De last van de zonde die ons neerdrukte is betaald, we zijn gereinigd en geheiligd en gerechtvaardigd door het volmaakte offer van het Lam van God, Jezus Christus onze Heer!

Laat deze maand een maand van blijdschap zijn voor alles wat God heeft gedaan en zal gaan doen.

De Here zegene jullie,
Pastor Theodoor Verkuil