Woord van de maand – juni 2021

Geliefde Broeders & Zusters in de Heer,

Het ziet er naar uit dat we langzaamaan weer in een normale situatie komen wat de Corona betreft. God heeft toegestaan dat de hele wereld geschud is door deze pandemie. De gezondheid, de economie, angst, depressie, eenzaamheid enz. De wereld is geconfronteerd met zichzelf. Ook de christenen zijn geconfronteerd met zichzelf.

Hoe sta ik in het geloof, is mijn verwachting van God, of twijfel ik aan Zijn woord. Voor ons is er maar 1 weg, Jezus en Jezus alleen. Hij zegt in het Woord; “Ik ben de weg en de waarheid en het leven”. (Joh.14:6)

We moeten onze ogen gericht houden op Jezus en onze verwachting van Hem alleen hebben. Wie of wat is ons houvast? We houden ons soms vast aan mensen, man, vrouw, kinderen, zelfs aan predikers, of invloedrijke mensen. Het kunnen ook dingen zijn waar je aan gehecht bent, of overtuigingen die niet bijbels zijn. Dit zijn allemaal zaken die ons zullen teleurstellen, maar Jezus kan niet en zal ons niet in de steek laten.

Hij is de verpersoonlijking van de waarheid. Hij kan niet en zal nooit liegen! Daarom is Zijn woord ook de waarheid, het kan niet liegen. Zijn woord zal ons er altijd doorheen brengen, wat de omstandigheden ook zijn die op ons pad komen. Laten we mannen en vrouwen van geloof zijn, want God die het beloofd heeft zal het ook doen!

Wees gezegend in deze komende maand en wees een zegen voor iemand!
Pastor Verkuil