Woord van de maand – april 2021

Geliefde Shekinah Familie,

Onze gedachtewereld staat voortdurend onder vuur uit het rijk van onze tegenstander, de duivel.  
Hij weet dat dit een zwakke plek is om ons te raken.  Denk aan Adam en Eva, heeft God ook gezegd?   

Nu heeft God ons zo gemaakt, dat we creatief zijn in ons denken. Voor dat iets gemaakt wordt, is het eerst uitgedacht. In de wereld om ons heen wordt dat denken gestimuleerd. Mensen zonder God laten zich geen beperkingen opleggen. Vandaar dat er op dit moment dingen mogelijk zijn waar we als christenen niet achter kunnen staan omdat het tegen de wil en Geest van God ingaat.  

Er is in het Engels een uitdrukking; narrow minded = klein, bekrompen, beperkt denken. Wij moeten leren niet klein te denken van onze hemelse Vader.  
1 Joh.4:4 “Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is”.   Dit stukje gaat over de geest van de wereld= het denken van de wereld= de anti christ. 
Als de wereld vanuit eigen kracht en zonder God, zoveel kan bereiken en ondernemen, hoeveel meer zij die met God wandelen en het van Hem verwachten? Rom. 8:31 “Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?”  

Laten wij onszelf niet toestaan dat we in een bekrompen soort van denken komen. Laat de Heilige Geest uw gedachten vervullen en creatief maken voor de glorie van God. Spreek tot jezelf, “ik wil groot denken van mijn hemelse Vader”. Hij heeft ons tot erfgenaam gemaakt van Zijn heerlijkheid.  
(Rom. 8:16-17) Vernieuwing in ons denken komt door Gods woord en gebed (bidden in tongentaal).
Laat de Heilige Geest vat krijgen op uw denken, en ga wandelen op de weg van geloof en wonderen! 

Wees gezegend in Jezus naam! 
Pastor Theodoor Verkuil