Woord van de maand – maart 2021

Maart is de lente maand, nieuw leven, nieuwe verwachting.
Ik merk dat er een nieuwe verwachting is in de geest bij vele gemeenteleden. Dat is wat de geest van God werkt in onze harten en het is aan ons om erop te reageren.

In het natuurlijke zullen we zoals een vrouw in verwachting is, allerlei voorbereidingen gaan doen om de baby een veilige plek te geven en alles wat verder nodig is voor het welzijn van de nieuw geborene.

In de geestelijke zaken wil ik jullie vragen om ook opmerkzaam te zijn en de Heer te vragen wat u zou kunnen doen om nieuwe geestelijke baby’s op te vangen, te begeleiden, en van ze te houden.

We hebben allemaal geestelijke kwaliteiten van God ontvangen om mensen te zegenen, om naast hen te gaan staan.

Het is nu de tijd om beschikbaar voor de Heer te zijn en te zeggen; Heer hier ben ik, ik zal alles doen wat u van mij vraagt.

De Heer zal dan uw hart klaarmaken voor de taak en de bediening die Hij voor u heeft klaarliggen.
Onze God is een God van nieuwe dingen, dus geef acht op de aanwijzingen van de Heilige Geest.

Uit het Onze Vader: “Heer laat uw Koninkrijk komen in Nederland, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo op aarde” Matt. 6:10

Ik wens alle gemeenteleden van Shekinah Amsterdam en Almere een zeer gezegende lentemaand toe.

Pastor Theodoor Verkuil