Woord van de maand – februari 2021

Als ik dit schrijf zijn we bijna halverwege onze gebed en vastentijd.

Het is vooral een tijd waarin we meer dan ooit God leren te geloven en te vertrouwen voor alles wat wij als mensen moeilijk of onmogelijk vinden.

Fil.4:13 “Ik ben in staat om alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft”(Het Boek)
Het geheim is Jezus in ons, Hij woont in ons door de Heilige Geest, we zijn met Hem verbonden! Zoals de rank verbonden is met de wijnstok (Jezus). Dit jaar gaan we door de genade van God, dingen doen die we voorheen niet durfden te doen. Ons probleem is meestal dat we onszelf zwak en onbekwaam voelen om Gods werk te doen. Het is Gods wil om juist door onze zwakheid Zijn kracht te volbrengen.

Rom. 8:26 “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp”;
We staan er niet alleen voor, de Trooster de Leidsman, de Heilige Geest wijst ons de weg tot de volle waarheid.
Wat een uitdaging om zo God te vertrouwen om iedere dag te weten dat Hij je leidt.

Ik wil tot de jongeren zeggen, het is een opwindende avontuurlijke reis met Jezus, ga er maar voor.

En de ouderen, het beste komt nog voor u, verwacht nieuwe dingen van Hem wees een hemelbestormer. God houdt ervan als we vrijmoedig aan Hem vragen voor al je geliefden, familie en vrienden die de Heer nog niet kennen. Wees een zielenwinner!

Pastor Theodoor Verkuil