Woord van de maand – juli 2021

Geliefde Shekinah familie,

Het Koninkrijk van God werkt en wordt geopenbaard door het principe van geloof, geloof neemt Gods woord aan voor waarheid. Dat kan ook niet anders, want Jezus onze Heer wordt ook genoemd het Woord, en Hij is de Weg de Waarheid en het Leven.

De plaats die Gods woord inneemt in ons leven en de manier waarop we het belijden, zal maken of we een man of vrouw van geloof zijn.
Geloof komt door het horen Rom. 10:17 We moeten het woord in ons mond nemen en het uitspreken (proclameren) het komt uit ons eigen mond en gaat terug via onze oren in ons hart, waar het geloof produceert. In hetzelfde hoofdstuk vers 8,9 en 10 Maar wat zegt zij?  “Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart geloofd, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden, want met het hart geloofd men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis”.

Dit is het principe van geloof waardoor wij behouden zijn geworden en datzelfde principe behoord verder toegepast te worden ons hele leven lang voor alles wat God beloofd heeft in de Here Jezus Christus.

Belijden van het Woord en de beloften van God en geloven met je hart, dan gaan we in bezit nemen wat God beloofd heeft.

Proclameer iedere dag Gods gezondheid over uw lichaam! Ieder orgaan, van je hoofd tot de zool van je voeten en vergeet er geen, want in de striemen van Jezus zijn we genezen!
De fout die we maken is dat we de Heer vragen om ons te genezen, terwijl het woord zegt dat we al genezen zijn in Zijn striemen.
Er zijn trouwens veel dingen die we de Heer vragen in gebed in plaats van te danken dat we zijn beloften hebben. Laten we gaan geloven dat God meent wat Hij zegt, proclameer dat over uw leven en de omstandigheden en dank God voor de uitkomst.

Wees gezegend op uw reis van geloof en volharding!
Pastor Verkuil