Woord van de maand – januari 2021

Geliefde broeders en zusters in de Heer. 

Dezer dagen kwam er een tekst in mijn gedachten uit Phil. 2:7 (Eng. Bijbel) 
¬†‚Äúbut¬†made Himself of no reputation,¬†taking¬†the form of a bondservant,¬†and¬†coming in the likeness of men‚ÄĚ.¬† In de Nederlandse bijbels wordt dit¬†¬†wat anders weergegeven.¬†¬†
Het gaat erom dat de Here Jezus zijn goddelijkheid heeft afgelegd, toen Hij gewillig was om naar de aarde te komen als een klein kindje wat we deze dagen gedenken.  
Hij legde zijn reputatie als aan God gelijk af en nam de vorm van een slaaf aan. 

Denk daaraan, Hij deed dat voor jou en mij zodat wij ons nooit meer minderwaardig hoeven te voelen wat mensen ook zeggen of hoe ze ons ook behandelen. 
Onze reputatie is je goede naam, de meeste mensen vinden het belangrijk hoe erover hen gedacht wordt.  
Wij zijn er natuurlijk al lang achter gekomen dat het belangrijker is hoe God over ons denkt.  

Juist omdat de Here Jezus gehoorzaam is geweest tot de dood aan het kruis, heeft God Hem de hoogste plaats gegeven, en Hem een naam gegeven (reputatie) die Hem boven alles plaatst.   

Juist daarom leert de bijbel ons dat wij met Hem zijn opgestaan uit de geestelijke dood en met Hem nu zijn gezeten in hemelse gewesten. (Efz.2:6)  

We hebben een nieuwe identiteit in Jezus,  een nieuwe reputatie (zoon en dochter van God) Wees gezegend man en vrouw van God! 

Ik wens u ook gezegende kerstdagen toe en een overwinnend 2021. 
Pastor Theodoor Verkuil