Woord van de maand – december 2020

Bij deze laatste maand van een bewogen jaar wil ik stilstaan bij wat het woord van God ons leert voor deze tijd.

In de eerste plaats komt dan het woord waakzaam in mij op. We lezen in diverse bijbel-gedeelten over waakzaam zijn. Marcus 13:33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet wanneer de tijd is.

1Cor. 16:13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest mannelijk, weest sterk!   Col.4:2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons.

1 Petr. 4:2 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Weersta hem, vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. 

Deze laatste tekst maakt duidelijk waarom we waakzaam moeten zijn in onze geest, dat betekend met een ander woord, wakker, niet slapend. Dit is de reden, onze tegenstander is de duivel, en we kunnen hem alleen maar weerstaan door geloof. Deze tijd vraagt van ons dat we staan in geloof, in ons denken en belijden en ons handelen. We moeten weten wie we zijn in Jezus en wie Jezus is voor jou in de realiteit van iedere dag.

Laten we ons niet zomaar overgeven aan allerlei complottheorieën die rondgaan op het internet, maar sta in het geloof, wees scherp in je geest, onderscheidend wat van God is of van de mens of de duivel.

Ondanks alles is dit een geweldige tijd waarin we van God mogen verwachten dat Hij zijn woord waarmaakt zoals Hij dat altijd heeft gedaan.

Ik zie ernaar uit wat de Heer deze maand in ons midden gaat doen!

Hebr. 12:3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt!

De Here zegene eenieder van jullie met zijn Glorie en overwinning!

Pastor Theodoor Verkuil