Woord van de maand – februari 2023

 

‘De manifestatie van Gods Geest in ons leven en de gemeente.’

Terwijl ik dit schrijf hebben we gisteren een samenkomst gehad waar Gods Geest zeer
krachtig bewoog, het was als golven van Gods glorie, ik zag het ook in de geest.

De beweging van Gods Geest wordt ook aangeduid met de wind. Trouwens in de
natuur worden golven veroorzaakt door de wind. In het natuurlijke kunnen zowel de
golven alsook de wind zeer vernietigend zijn. Dit is dan het beeld van de krachten van
de duivel die erop uit is om te vernietigen.

In Jesaja 48:18 staat Och, dat gij naar mij geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als
een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee.

 

Leren luisteren naar Gods leiding geeft rust en gerechtigheid!

Joh. 3:8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet,
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is eenieder, die door de Geest geboren is.

Wij wederom geboren kinderen van God moeten vertrouwd zijn met de wind van God
Geest. Wij kennen over het algemeen meer de wind die vernietigd zie Marc. 4:35 de
storm op zee. Jezus lag te slapen en toen hij wakker werd, bestrafte hij de wind en de
zee, en het was stil. Ook wij zijn dikwijls bevreesd als het stormt om ons heen. De wind van
de Geest op ons en in ons zal ons altijd laten overwinnen.

1 Joh. 2:20 Gij echter hebt de zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

Dit is een vaststaand feit, als je wederom geboren wordt komt de Heilige Geest in je
wonen, dat is de start van ons geestelijke leven en dan gaan we leren luisteren naar de
aanwijzingen van de Heilige Geest. Zo, laten we vertrouwd zijn met Gods woord en met
de wind van de Heilige Geest.

Gods Geest waai over ons land, in alle kerken, dominees, pastors en priesters in de naam
boven alle namen, zijn naam is Jezus!!!!!

Wees gezegend in Jezus naam!!

Pastor Theodoor Verkuil