Woord van de maand – januari 2023

‘Aan alle gemeenteleden van Shekinah Amsterdam en Shekinah Family Church Almere,
een gezegend en overwinnend 2023!’

Lieve broeders en zusters in de Heer,

Zoals God het volk Israël in het Oude Testament het beloofde land toezegde, op
dezelfde wijze hebben wij in Jezus ook een beloofd land, dat is het Koninkrijk van God.
Dus niet in de eerste plaats de hemel, maar Zijn Koninkrijk. We waren eerst in een ander
Koninkrijk van duisternis en nu in het Koninkrijk van licht en leven.

In Joh. 3:3 Hier zegt Jezus tot Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden, anders kan
je het Koninkrijk van God niet binnengaan. Dus door geloof in Jezus gaan we binnen in
dat Koninkrijk. De bijbel leert ons dat het Koninkrijk van God niet in eten of drinken is maar
in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. Rom. 14:17

Door gebed en bijbel lezen kunnen we groeien in geloof, en in kennis door de bijstand
van de Heilige Geest. We moeten leren gevoelig te worden voor de stem van God in
ons hart, en God te vertrouwen dwars door alle omstandigheden heen. Een hele
generatie van Israël geloofden meer de omstandigheden waar ze doorheen gingen
dan de beloften van God. Daarom konden ze niet het beloofde land binnengaan door
ongeloof. Ook wij moeten leren in geloof te wandelen en Gods beloften meer te
geloven dan wat dan ook.

Dit jaar kan een jaar worden van grote overwinningen in Jezus, als we leren in de rust
binnen te gaan die er voor ons klaar licht. Hebr. 4:9-10 Er blijft dus een sabbatsrust voor
het volk van God. Want wie tot Zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn
werken, evenals God van de Zijne.

Stop dingen te doen in je eigen kracht, vertrouw jezelf dagelijks toe aan Jezus, Hij is onze
hogepriester die voor ons bidt en pleit.

Leer je slechte gewoonten bij de Heer te brengen en te geloven dat Hij je de
overwinning geeft.

Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Jer. 32:27

Dit is mijn gebed voor jullie in 2023!

Pastor Theodoor Verkuil