Woord van de maand – december 2022

Geliefde Shekinah Familie,

Alweer de laatste maand van het jaar. We gaan daarmee het jaar afsluiten en wat heeft dit jaar ons
gebracht? Heel veel zaken die voorheen als vanzelfsprekend waren zijn niet meer zo vanzelfsprekend.
Dus de onzekerheid is toegenomen. Voor ons christenen is er maar één weg, en dat is ons geloof en
verwachting op Jezus, onze Hogepriester, bouwen.

God wil zich absoluut aan Zijn kinderen openbaren, maar dan moeten we Hem wel zoeken. Of zoals het
woord ons leert: ‘zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien
geschonken worden’ Matt.6:33 (Over bezorgd zijn).

Te midden van alle onrust van deze wereld is er een belofte van God, dat we in de rust van God mogen
binnengaan. In feite is Jezus onze rust. Matt. 11:28: ‘Komt tot Mij en ik zal u rust geven’. Dat geldt voor
de wereld en helemaal voor de christen.

God roept ons tot een serieuze relatie met Hem, door gebed en het woord. Hebr. 4:10: ‘Want wie tot
Zijn rust is ingegaan is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken evenals God van de Zijne’. Al onze
onrust komt voort uit eigen inspanningen, we hoeven ons niet waar te maken bij God. Jezus heeft het
voor ons volbracht.

Zullen we met elkaar met geloof en vertrouwen de laatste maand ingaan en onszelf sterken in de Here
Jezus, onze Hoge Priester. Dan zullen we ook geloof hebben voor het jaar wat voor ons ligt.

‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar
voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’ Rom. 8:31-32.

Wees gezegend met rust en de vrede van God, in Jezus naam!

Pastor Theodoor Verkuil