Woord van de maand – oktober 2016

Ik moest laatst denken aan een tekst uit Filippenzen 2:13 “…want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.” Dit is een constatering van Paulus als hij schrijft (want). Vers 12 zegt dit: “Daarom mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, uw behoudenis bewerken, met vreze en beven, (want God is het).” Het lijkt erop dat Paulus zegt, doe je uiterste best om behouden te worden, met werken en in vrees en beven. De Amplified bijbel zegt het zo: “…cultiveer (ontwikkel) en werk uit tot het doel, en vervul compleet jouw eigen redding met eerbied en ontzag en beven (zelf wantrouwen) met serieuze voorzichtigheid, gevoelig geweten oplettend tegen verzoeking, bedeesd terugdeinzend van wat God ook maar beledigd en de naam van Christus in diskrediet brengt.”

God verwacht van ons dat we altijd werken aan onze relatie met Hem, wetend dat Hij ons altijd helpt zelfs als je geen zin hebt om naar de kerk te gaan of te bidden en je bijbel te lezen. Jouw vlees zegt misschien nee, zeg dan Heer kom mij te hulp, werk in mij het willen en werken uit. Weet dat God er voor jou is zelfs als jouw gevoel de andere kant op wil. Alleen jouw verantwoording is om het niet te laten gaan, maar je gebed tot God te richten, Heer ik heb u nu nodig. We moeten met God samenwerken dan gaan de dingen gelukken en je zal Hem eren en danken want Hij staat achter Zijn woord en Hij liegt niet!

Praise God! Gods zegen!

Pastor Theodoor Verkuil