Woord van de maand – november 2016

Het jaar gaat weer snel voorbij, en de wereld is er niet rustiger op geworden. In November zullen we na een aantal jaren weer eens in Thailand en Birma zijn om diverse kindertehuizen te bezoeken, en te spreken voor de kinderen en leiders. Op diverse plaatsen zijn we al eerder geweest maar niet in Birma waar de kinderen uit Mela-Muu heen zijn gegaan. Wij zullen vooral bij de tieners zijn en verschillende samenkomsten hebben. Het thema wat Astrid onze zendelinge aan mij heeft gevraagd om te brengen is: living a Christ centered live. Dat kan je niet letterlijk vertalen , maar vrij vertaald: leef een leven waar Christus het middelpunt is. Dat is helemaal uit mijn hart, want het gaat in ons leven helemaal om Jezus en Hem alleen.

Hope-I wait for the Lord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij is alles wat we nodig hebben, onze redding-verlossing-voorziening-voorbidder bij de Vader. Wij volgen geen religie of dogma’s, maar we volgen Jezus de Zoon van God. We hebben een relatie met Hem door Zijn offer aan het kruis. We hebben vrije toegang tot God de Vader en er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn . Hij heeft het oordeel weggedrage n door Zijn dood. Rom. 5:1-2 en Rom. 8:1-2 Vergeet niet dat u in Jezus een nieuwe schepping bent, u bent gerechtvaardigd in Zijn bloed. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. In Lucas 21:5 lezen we de rede over de laatste dingen die over de aarde zullen komen maar in vers 28 zegt Jezus: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt (is dichtbij).”

Dank voor uw voorbede voor onze reis!

Gods zegen,

Pastors Theodoor en Lien Verkuil