Woord van de maand – november 2020

Prijst de naam van Jezus onder alle omstandigheden. Want als we Hem niet prijzen dan geloven we niet dat Hij omstandigheden kan en wil veranderen ten goede. 

Pasgeleden kwam er een tekst in mij op en ik heb hem opgezocht; het is in Kol. 3:1-3 De duivel haat het als we durven te belijden wat het woord zegt, wie we zijn in Christus. We zijn met Hem opgewekt, daarom moeten we ons bezig houden met hemelse zaken.  

We moeten bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. De dingen van boven zijn eeuwig en onveranderlijk, die van de aarde gaan voorbij, zijn tijdelijk.  

Vers 3 verklaart: “want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God”. Wij wedergeboren christenen zijn dus met Christus gestorven en opgestaan met Hem, God ziet nu ons leven verborgen met Christus in God.  

Wij zijn dus onaantastbaar voor de duivel, dit is een zeer belangrijke gedachte die wij moeten koesteren en overdenken en belijden. Mijn wedergeboren geest is verborgen met Jezus in God! 

Als we verder lezen in hoofdstuk 3 lezen we om die reden dat we alles wat de duivel aan verleidingen op ons pad brengt kunnen doden en mogen aandoen alles wat Jezus ons geeft door de Heilige Geest. 

Halleluja, we zijn overwinnaars in Hem door Gods genade! 

De Here geeft jullie Zijn zegen en genade!