Woord van de maand – september 2020

Als God ons een opdracht geeft, is het zeer belangrijk dat wij leren gehoorzamen.  Nu moeten wij natuurlijk allemaal leren, God kijkt naar de houding van ons hart.
Zijn wij gewillig om te leren of zijn wij rebels en onwillig. Wij maken allemaal in het leerproces fouten, dat is geen probleem bij onze hemelse Vader.

In Mattheüs 21 : 28 lezen wij de gelijkenis van de twee zonen. De vader vraagt de Eerste, “werk vandaag in de wijngaard”, en hij zei; ”ja”, maar hij ging niet.  Toen ging de vader naar de tweede zoon en vroeg hem hetzelfde en hij antwoordde, “nee,   Ik wil niet”, maar hij kreeg berouw en ging toch doen wat gevraagd was.

Wij zeggen zo makkelijk, ja Heer, ik zal doen wat U op mijn hart heeft gelegd, maar  zo makkelijk laten wij er iets tussen komen en wij doen het niet.  Laten wij door genade leren om te gehoorzamen en te doen wat U vraagt.
Dit is niet een leven onder de wet maar een leven geleid door de Heilige Geest .

Wees een zegen !
Pastor Theodoor Verkuil.