Woord van de maand – November 2018

Als ik dit woord schrijf zijn we halverwege de maand Oktober en hebben we ondertussen 2 heerlijke dagen van profetische bediening gehad.

Het team heeft nog op andere plaatsen gediend met het profetisch woord en ik kreeg gisteren een sms van Br. Michael dat de diensten van afgelopen weekend zeer gezegend waren.

Het doel van deze profetische diensten is om Gods volk voor te bereiden en toe te rusten voor de taak die God voor een ieder heeft. We hebben in beide samenkomsten zeer krachtige woorden gehoord, en we geloven dat God de broeders en zusters gaat helpen door zijn Geest om in hun bestemming te stappen in geloof. De Here is deze generatie en ook de jongeren van de komende generatie aan het klaarmaken voor de oogst. De Here zegt in zijn woord dat de oogst groot is maar de arbeiders weinig; bidt daarom de Heer van de oogst om arbeiders uit te zenden Matth. 9:37-38 En dat is wat we doen, mensen klaar maken om erop uit te gaan. Maar God zoekt mensen die gewillig zijn en niet lui. Het kost je wat, je tijd, energie en soms je nachtrust!

In beide gemeenten kregen diverse mensen woorden dat God ze roept om een zielenwinner te zijn, en dat is wat we nodig hebben, iedereen moet de kans krijgen om te horen dat Jezus hun redder wil zijn.

Afgelopen zondag hadden we heerlijke doopdienst in Almere waar 2 jonge mensen werden gedoopt en een volwassene. Wat glorie was er aan de plaats wat een verwachting, het zal niet lang duren of de ruimte zal te klein zijn.

U kent misschien de uitdrukking, laten we onze tentpinnen ver uitslaan. Dat betekent een grotere tent, gebouw! Laten we dat gewoon maar uitspreken en proclameren! God gaat voorzien! Zowel in Amsterdam alsook Almere!

We zijn de Heer zeer dankbaar voor Dr. Eldon Wilson en Br. Michael Holcomb en de profetische bediening die zo belangrijk is voor de hele gemeente.

Hand. 13:1 “Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen” enz.

2 “en de Heilige Geest zeide, zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe ik hen geroepen heb.”

Dat is wat we doen als Apostolische gemeente.

De Here zegene u allen!!