Woord van de maand – Oktober 2018

Volgens de kalender zijn we in een nieuw seizoen aangekomen. Herfst, de natuur verandert, de bomen laten hun blad vallen of veranderen van kleur, langzaam maar zeker maakt alles zich op voor de wintertijd.

Ook in ons geloofsleven zijn er seizoenen en veranderingen en het is belangrijk om deze seizoenen van verandering te herkennen en te waarderen! Rom.8:28 “God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn.” De bijbel spreekt erover dat wij een planting van de Heer zijn. Hij is de landman en Hij is verantwoordelijk voor ons. Dus er zijn tijden van vrucht dragen en er zijn tijden van snoeien (meestal in de winter) als voorbereiding voor weer een nieuw seizoen van vrucht dragen voor Gods glorie! Alle oprechte christenen zijn in een proces van verandering. Het is het veranderingsproces van de Geest van God in ons. 2 Cor.3:17-18 “De Here nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die Geest is.” Geef de Heilige Geest de ruimte in uw leven, zelfs als u niet altijd het proces van verandering begrijpt. Waar het op neer komt is dat we ons dagelijks overgeven aan de leiding van God Geest. Hij weet de weg en wijst ons de weg naar het Vaderhart van God.

Deze maand begint al goed met de profetische bediening van Dr. Eldon Wilson en Br. Michael Holcomb in beide gemeenten. We geloven dat het profetische woord wederom veel blijdschap, geloof en verandering zal brengen voor ons allemaal als Shekinah gemeenten.

De Here zegene u allen met zijn Glorie.

Pastor Theodoor Verkuil