Woord van de maand – December 2016

Kerstfeest, het laatste grote christelijke feest.

Het is opvallend dat de Heer ons nooit opgedragen heeft om zijn geboorte te gedenken maar wel zijn dood. Elke keer als we het H. Avondmaal gebruiken, het brood en de wijn verkondigen(gedenken) we zijn dood. (1 Cor. 11:24-26). De Heer zegt hier; doe dit tot mijn gedachtenis, denk er aan wat ik heb gedaan. Het is natuurlijk niet verkeerd om de geboorte van Jezus te vieren, want hij is eenmaal geboren zoals de schrift ons leert in Bethlehem wat broodhuis betekent, uit de maagd Maria. Dat is en blijft een wonder dat God zijn enige zoon als mens naar deze wereld heeft gestuurd. Maar voor onze verlossing was het nodig dat Hij zou sterven en dat niet alleen, wij die geloven in Jezus zijn gerechtvaardigd in Hem en door Zijn bloed opgenomen in het nieuwe verbond. Een verbond wat niet meer verbroken kan worden, Jezus staat daar zelf borg voor (Hebr. 7:22).

De bijbel leert dat dit een beter verbond is dan het oude verbond (Sinai de wet). Een beter verbond omdat het niet is gesloten tussen een Heilig God en een zondig mens, maar tussen een Heilig God en de perfecte mens Jezus Christus. Jezus is zelf de garantie van het nieuwe verbond en wij krijgen daar deel aan enkel door geloof in Hem. In dit nieuwe verbond hebben we betere beloften, omdat de beloften onder de wet, voorwaardelijk waren en alleen golden als de mens perfect gehoorzaam was aan Gods wet. De beloften onder het nieuwe verbond zijn allemaal JA, in Christus, omdat Jezus volmaakt gehoorzaam is geweest (tot in de dood) en God nu al Zijn beloften kan vervullen door geloof in Hem.

Ik geloof voor een ieder van u dat God zijn beloften gaat waarmaken in het komende jaar, geloof het en spreek er over. Jezus is de garantie!

Een zeer gezegende jaarwisseling en een glorieus 2017.

Pastors Theodoor en Lien Verkuil

Behold the Lamb