Woord van de maand – maart 2020

Geliefde Shekinah Familie,

De tijd gaat zo enorm snel voorbij, deze maand begint alweer de lente.

Deze week werd ik erbij bepaald dat God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest altijd en in iedere situatie met ons zijn. Daarom kunnen we ons iedere dag verblijden en in de rust zijn, want we weten uit het Woord, dat dit zo is, het is een waarheid die nooit zal veranderen! Ons geloof zal groeien als we ons vasthouden en durven te belijden wat Gods woord zegt, wie we zijn in Hem en wat we zijn in Hem.

We zijn allemaal geneigd eerder te belijden wat de omstandigheden ons zeggen in plaats van wat het Woord ons zegt. Omstandigheden zullen veranderen maar Gods Woord is onveranderlijk! We moeten leren geloof te spreken en te proclameren, want alleen door geloof kunnen God behagen of welgevallig zijn.

Hebr. 11: 6:” maar zonder geloof is het onmogelijk om (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken”. God houdt er dus van dat wij Hem ernstig zoeken (gebed) We moeten ook niet blijven op het niveau dat we weten dat Hij bestaat, maar Hij is onze hemelse Vader is die voor ons wil zorgen!

Geloof durft te roemen: Romeinen 5:2-3:”… en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt enz”.

Als wij als christenen roemen dan is dat niet in onze eigen talenten of bekwaamheden, maar in de eerste plaats, in Gods goedheid en genade. Geloof durft te roemen in Gods Woord, meer dan in de omstandigheden van het leven. In de grootste stormen van het leven is God aanwezig, en geloof durft te zeggen, Heer ik vertrouw u, ik geef de situatie aan u over.

Wat een geloof les is er te leren voor ons allemaal. Meestal is onze reactie op een storm of verdrukking, Heer haal me hieruit! In plaats van, dank u Heer u bent in controle, ik vertrouw u. Geef God altijd de ruimte om te doen wat Hij altijd wil doen, ons helpen!

Gods zegen, Pastor Theodoor Verkuil