Woord van de maand – april 2020

Geliefde Shekinah familie,

Enkele gedachten over het Corona virus wat nu over de wereld raast.

Corona betekend kroon in het latijn. Vanmorgen dankte ik de Heer, dat Hij bij alle ziekten die Hij droeg ook het Corona virus bij was. Ik zocht in de encyclopedie onder de woorden kroon, en kwam bij de tekst van Matt. 27 : 29-30;”ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een riet in Zijn rechterhand. Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spottende zeggende:’weest gegroet, Gij koning der Joden”.

Deze vernedering droeg Hij voor jou en voor mij, die kroon droeg Hij voor onze ongerechtigheid, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden. En in Zijn striemen is ons genezing geworden! Jes.53.

Laat deze maand een maand van overwinning worden in Jezus Naam !

Pastor Theodoor Verkuil.