Woord van de maand – februari 2020

Geliefde Shekinah Familie,

In Mattheus 24 in de rede van Jezus staat heel wat informatie van wat staat te gebeuren in deze wereld. Een ding springt er voor mij uit, in vers 14:” en dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis en dan zal het einde gekomen zijn”.

Ik geloof dat ook dit jaar een jaar zal zijn om het evangelie te prediken en te getuigen, waar we maar de gelegenheid hebben. We hebben goed nieuws te vertellen.

 De wereld zonder God heeft ook een evangelie en men is niet bang om het luid en duidelijk te laten horen waarin men gelooft: abortus, homo en lesbi huwelijk, transgender lifestyle enz. Als het goed voelt, dan is het goed!

Daarom moeten wij ons ook niet schamen voor Jezus en Zijn woord. God houdt van mensen, wie of wat ze zijn maakt niet uit.

Rom. 1: 16:” Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor eenieder die geloofd, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek (de heidenen) Het evangelie is een kracht van God om te behouden wat verloren is”.  

Het maakt niet uit of je een nette zondaar ben of een slechte man of vrouw, jongen of meisje. Het evangelie is een realiteit= waarheid, daarom heeft het kracht en gezag. Ok in uw eigen leven als christen, geloof in de kracht van Gods woord en het zal ook jou veranderen.

2 Cor.3:18:” En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”. Het is normaal dat wij als christenen die met de Heer leven, zullen veranderen. Verwacht het en geloof het! Het evangelie dat is het woord van God verandert ons ten goede! Ik geloof als jullie pastor nog steeds dat ik verander door de kracht van het evangelie, wat betekend trouwens ‘’goed nieuws’’ Wat een dynamische boodschap hebben we, de wereld kan veranderen door het eeuwige woord van God!

Laten we met vrijmoedigheid voorwaarts gaan in de kracht van onze God.

Wees gezegend in de dienst van de Hemelse Vader!

Pastor Theodoor Verkuil