Woord van de maand – maart 2018

De kracht van vergeving!

Omdat we eind van deze maand de kruisiging en dood van de onze Heer gedenken, het volgende verhaal uit de bijbel: (Het Boek) Mattheus 18:21

Petrus, vraag: “Here als een van mijn broeders mij telkens weer kwaad doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Nee zei Jezus, 70 keer zeven keer! (23) U kunt het koninkrijk van de hemelen vergelijken met een koning, die besloot geld op te eisen dat hij tegoed had. Niet lang nadat hij daarmee was begonnen, werd iemand bij hem gebracht die hem vele miljoenen schuldig was (10.000 talenten= ca.300.000 kg goud, hedendaagse tegenwaarde 10.461.045.000 euro! Maar de man kon niet betalen! De koning nam het besluit hem als slaaf te verkopen om zo aan geld te komen. Ook zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen moesten worden verkocht. De man liet zich voor de koning neervallen, met zijn gezicht in het stof. Hij smeekte: Och majesteit geef mij uitstel, dan zal ik u alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem, liet hem vrij en zei dat hij niets meer hoefde te betalen.”

Het verhaal gaat verder: “Direct daarna komt hij iemand tegen die hem nog wat geld schuldig was en hij eiste dat hij zou betalen, maar de man kon dat niet, en hij was niet gewillig de man het geld kwijt te schelden. Toen de koning dat hoorde was hij heel boos om zijn onvergevings gezinde houding.”

Er is ons veel vergeven, laten we daarom een vergevende houding hebben naar eenieder die ons iets schuldig is! 1Kor. 6:20 “Want wij zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus!”

1 Petrus 1:18-19 “wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.”

Er is een zeer hoge prijs voor ons betaald lieve mensen, laten we daarom altijd dankbaar zijn, want wij zijn net als die man die zijn schuld niet kon terugbetalen, maar Jezus heeft dat voor u en mij gedaan op het kruis van Golgotha.

We zijn vrijgekocht met een doel, om voor God te leven,

Hem te eren in alles wat we doen.

Pastor Verkuil