Woord van de maand – April 2018

Deze maand begint goed, Paasfeest, Jezus is opgestaan uit de dood! We dienen een levende Heer. (Rom. 4:25 ) die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigheid (Amplified Bible) was opgewekt (to secure=waarborgen) onze rechtvaardiging.

De opstanding van Jezus is het bewijs dat God het offer voor onze zonde heeft aanvaard. Jezus heeft de volle prijs voor onze zonde betaald en daarmee heeft Christus ons vrijgekocht van de vloek van de wet (Gal. 3:13) De vloek die boven ieders hoofd hing, door voor ons een vloek te worden.

We mogen nu weten dat de schuld die we bij God hadden, is uitgewist. (Col.2:14) We zijn vrij van de schuld, rechtvaardig verklaard door de opstanding van Jezus. En omdat we rechtvaardig zijn verklaard, heeft God ons macht gegeven om ook rechtvaardig te leven door Hem. (Rom. 6:18) vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.

(Efz.2:4-6) “God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.” Dus Zijn opstanding is ook onze opstanding, Zijn leven is nu ons leven, Zijn verhoging is onze verhoging!

Dus Paasfeest betekent heel wat meer voor ons als gelovigen, het er alles mee te maken wie u nu bent in Hem!

Lees deze teksten biddend door, mediteer erover, en het zal uw hart vervullen met blijdschap!

Heb een vreugdevol Paasweekend!

Uw Pastors Theodoor & Lien Verkuil