Woord van de maand – Februari 2018

Is uw oog nog steeds op Jezus gericht?

Wat betekent, mijn verwachting is van Hem!

Dit jaar zijn we als gemeente meer dan ooit beginnen te bewegen in onze roeping als gemeente. Door de jaren heen heeft God profetisch gesproken dat we een apostolische gemeente zijn. Maar we moeten allemaal ook leren te bewegen in die roeping door geloof. Alleen door geloof kunnen wij aanvaarden dat wat God zegt over ons dat het zo is en ook zal gebeuren. Het is hetzelfde met de gelovige wedergeboren christen, waarvan de bijbel verklaart in Rom. 3:22: “…en wel gerechtigheid Gods, door het geloof in Jezus Christus voor allen, die geloven.”
Dus wij ontvangen de gerechtigheid van God door het geloof in het offer van Jezus aan het kruis, waar Hij onze zonde en ongerechtigheid op zich heeft genomen. God verklaart ons rechtvaardig, dat is onze positie, onze identiteit. “We zijn wat God zegt wat we zijn”.  Op dezelfde wijze is het ook met onze roeping als apostolische gemeente. Een apostel is een gezondene met een opdracht van God. Met elkaar hebben we een opdracht te vervullen en dat kunnen we alleen als we geloven dat we een apostolische roeping hebben als gemeente. Begin te belijden voor uzelf en de gemeente dat u aanvaardt wat God gezegd heeft over ons, en verklaar dat u in geloof begint te bewegen en te wandelen in uw roeping en God zal uw geloof en gehoorzaamheid gaan bevestigen door de zalving van de Heilige Geest.

God zegene u in uw wandel van geloof!

Uw Pastor Theodoor Verkuil