Woord van de maand – Maart 2017

Go with the Flow!

We zijn een gemeente in beweging! God laat ons week na week Zijn Grootheid zien. Hij is in staat om grote enAll things are possible machtige dingen te doen dit jaar.

In het maandblad van januari stond de tekst “Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” (uit Jesaja 43:19).

Deze tekst heeft mij afgelopen tijd, en nu nog steeds, enorm beziggehouden. Ik geloof dat God dit jaar iets nieuws wil doen in de gemeente, in ons gezin, in onze familie, op ons werk etc… Ik geloof dat Hij ons roept om op te staan en mee te gaan in de beweging van zijn Heilige Geest. Het is aan ons om gehoor te geven aan Zijn roepstem. Wanneer wij uitstappen in geloof en onze focus gericht houden op Hem, en samen met Hem wandelen, dan zullen wij “smaken en zien dat Hij goed is” (Psalm 34:9). Als u weet dat God over u gesproken heeft, houdt vast aan Zijn Woord! Als u gebeden heeft en u ziet nog niks op dit moment, blijf staan op Zijn belofte!

God heeft een bedoeling met elk seizoen in ons leven. Er is niks dat Hem ontgaat. We zullen het niet altijd begrijpen. Maar een ding is zeker, Hij zit op de Troon! En Hij vraagt aan ons “zult gij er geen acht op slaan?” Laten we waakzaam en gefocust blijven in de maanden die komen.

Hij is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen! (Efeziërs 3:20)

See what God can do through you!

God Bless!

Br. Clifton van Ommeren