Woord van de maand – Februari 2017

Op 27 Mei 2001, bijna 16 jaar geleden sprak profeet Phil Cappuccio deze woorden uit in Shekinah Gemeente. De Here spreekt: en Ik ben vast besloten dat Holland een vurige oven zal zijn en andere naties zullen branden door het vuur van Holland.

Zoals Ik heb gemaakt dat er vele natiën vertegenwoordigd zijn in deze samenkomst. Want kijk onder u zelf en de verschillende kleuren en tinten. Dit zal het voortgaande patroon van mijn werk zijn. Want ze zullen hier komen voor het vuur. En ze zullen zeggen we hebben gehoord van het vuur dat brand in Holland.

Ik grondvest dit huis om een internationaal huis te zijn. Het zal een poort voor zendelingen zijn, want zendelingen zullen komen en ze zullen verfrist worden en ze zullen instructies krijgen en zending zal voortgaan van dit huis. Niet alleen in Europa, maar zij zullen zich een weg banen, zelfs over de machtige zee. Want, ja zegt de Heer, Ik heb dit vastgesteld.

Dit is een klein gedeelte uit de profetie van profeet Phil Cappuccio over Nederland en Europa en Shekinah Gemeente.

Als hij spreekt over het vuur dan is dat geestelijk bedoeld, niet letterlijk.

Vurig hart

Zonder dat ik aan deze profetie dacht heeft de Heer het geleid dat profeet Phil Cappuccio in Mei weer in Shekinah Gemeente zal zijn om ons te dienen met het Woord.

Als pastors ervaren wij dat deze woorden op het punt staan om uit te komen. Laten we met elkaar Gods Woord geloven, niet nalatig worden en God de eer geven die Hem toekomt.

Gods zegen,

uw pastors Theodoor en Lien Verkuil