Woord van de maand – april 2017

Deze maand gedenken we de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus.Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Johannes sprak en zei: Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh. 1:29). Het is deze Jezus waar de profeten vanouds over hebben geprofeteerd, dat Hij het waarachtige lam zal zijn als een schuldoffer voor de zonde. De mens is zich altijd bewust geweest dat hij zondig is. Over de hele wereld worden er nog steeds offers gebracht voor de zonde van de mens. Maar Jezus is en blijft het volmaakte Lam van God wat een oplossing heeft gebracht voor het zondeprobleem. Door Hem zijn we gerechtvaardigd, er is recht gedaan in de ogen van God. De prijs is betaald met het bloed van Jezus. Daarom kunnen we ons iedere dag verblijden en God groot maken omdat de last van de zonde niet langer op ons drukt. We zijn vrijgekocht om voor Hem te leven.

De wereld met al zijn problemen en ellende heeft een bevrijder nodig, geen terrorist of vrijheidsstrijder, maar de zoon van God, Jezus. In al de strijd en geweld van deze wereld horen we steeds meer dat mensen Jezus leren kennen. Hij is de oplossing van alle problemen van de mens, want Hij heeft ons gemaakt. De bijbel leert ons in het boek Daniel dat Jezus terug zal komen om Zijn rijk te stichten, een rijk van vrede en gerechtigheid wat nooit meer voorbij zal gaan. Laat ons gebed zijn “laat uw koninkrijk komen, uw wil geschiede in de hemel zo ook op de aarde“

Ik wens u een gezegend Paasfeest toe!

Pastor Theodoor Verkuil