Woord van de maand – januari 2020

Geliefde Shekinah Familie,

Ik wens u allen Gods zegen toe in het nieuwe jaar 2020!

Het is absoluut Gods wil om zijn kinderen te zegenen, maar van onze kant verwacht God geloof en toewijding (Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.) Geloof moet beoefend worden, belijdt wat God zegt, niet wat de omstandigheden zeggen. Toewijding aan God heeft alles te maken met onze liefde voor Hem, je Pastor en je broeders en zusters, wat is de gemeente. Als we alleen voor ons zelf leven missen we het doel van God voor ons leven!

Zullen wij dit nieuwe jaar verder groeien in volwassenheid als gelovige? Het is aan ons om ieder onvolwassen gedrag af te leggen.

2 Petrus 1:8; Petrus toont ons de weg naar groei in volwassenheid. Het valt mij op dat in vers 2 en 3 en 5, dat hij spreekt over het beter leren kennen van de Vader en de Here Jezus, dat betekent, gebed en je bijbel bestuderen!

Deze verzen hebben vooral te maken met karaktervorming. Karakter betekent het juiste doen in goede en kwade dagen. Laat je belijdenis niet zijn, ik ben nu eenmaal zo! Ieder mens kan veranderen, in het bijzonder, als je het van je hemelse Vader verwacht, en de hulp van de Heilige Geest !

We gaan in beide gemeenten deze maand weer vasten, voor jezelf, je huwelijk of gezin, je familie, de plaats waar je woont, de gemeente, en de Pastors en natuurlijk voor Nederland voor een geestelijke doorbraak.         Voorgesteld wordt vanaf maandag 6 januari afsluitend zondag 26 januari.

Sommigen van jullie kunnen een volledig vasten volbrengen anderen een sober vasten (geen warme maaltijden) anderen kunnen in deze 3 weken misschien iedere week een paar dagen vasten. We leggen op niemand een last die u niet zou kunnen dragen. Wat zeer belangrijk is dat u dit met en voor de Heer doet om Hem te zoeken, je te vernederen voor Hem, en vertel Hem dat je van Hem houdt en weet dat je allen door Zijn genade en kracht dit alles zal kunnen doen. Er zal in beide gemeenten nog een toelichting worden gegeven hoe u dit praktisch kan toepassen, voor diegenen die niet veel ervaring hebben met vasten. Laten we uitzien naar nieuwe dingen die God gaat doen in Nederland doormiddel van Zijn gemeente!

 

Pastors Theodoor en Lien Verkuil