Woord van de maand – september 2019

Geliefde Shekinah Familie,​

De vakantie is alweer voorbij voor de meesten van ons. ​

Het is belangrijk ook als we weer in ons normale werkritme zijn, om in de rust van Jezus te blijven, want dan alleen kunnen we vruchtbaar zijn voor Hem.​​

De maand September beloofd een heel drukke maand te worden.​

Op dinsdag 3 september starten we met de bidstond in de Tabernakel aan de Oudezijds Voorburgwal 65 Amsterdam Centrum.​

Donderdag 5 september demonstreren, kerken tegen geweld vanuit Amsterdam Centraal. ​

Zaterdag 7 september dag van Eenheid in Almere. ​

Vrijdag 13 september leiders meeting in Harderwijk, voorbereiding voor Awakening 2020. ​

Zaterdag 14 september Ministry team meeting. ​

Dinsdag 17 september leiders meeting met voorbidders bij zr. Lynette Kong in Amsterdam. ​

Zondag 22 september 90 jarig jubileum van de oudste Pinkster-denominatie in Polen. De Pastors zijn uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn in de kerk van Pastor Andrew Jeziernicki in Kielce. ​

Daarnaast diverse gastsprekers, zie de agenda.​

​

Ik geloof dat deze maand in het bijzonder voor Shekinah Amsterdam een grote verandering gaat brengen, juist omdat God duidelijke opdrachten heeft gegeven, en we gaan in gehoorzaamheid doen wat God heeft gezegd.​

God zal altijd gehoorzaamheid belonen!​

1 Kor.3: 9-10 Maar gelijk geschreven staat: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor diegenen, die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods”.​

Laten we in die Geest voorwaarts gaan en stappen in geloof ziende op de Here Jezus. (Het Boek) Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hebreeën 12:2​

Ga uw weg in de vreugde en blijdschap van de Heer!​​

Gods zegen,​

Pastor Theodoor Verkuil