Woord van de maand – Januari 2018

Geliefde Shekinah Familie,

Het begin van weer een nieuw jaar, brengt nieuwe verwachtingen met zich mee. Zijn onze verwachtingen op Gods woord gebaseerd, dan hebben we een vast fundament van zekerheid.

Het evangelie betekend nog steeds “Goed nieuws”  God heeft het goed met ons voor. God wordt gemotiveerd door liefde voor de gehele mensheid.

Laten we niet de fout maken zoals Adam en Eva die aten van de boom van kennis van goed en kwaad, net zoals vele mensen van deze generatie zelf willen uitmaken wat goed of kwaad is voor hun leven.

Die andere boom boom in het Paradijs wordt genoemd “De boom des Levens”, het is het beeld van Jezus die heeft gezegd; Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven.

Iedereen op deze wereld is vrij om de vruchten van die boom te nemen en er van te eten, en we zullen dan ontdekken dat alles wat we dit jaar nodig hebben,gezondheid,voorziening,kracht enz.

in Jezus is, in die boom van het leven.

We leven in een zeer opwindende tijd, waar veel nieuwe dingen op ons af zullen gaan komen, dit zal betekenen dat wij als christenen beslissingen zullen moeten gaan nemen die belangrijk zullen zijn voor ons leven. Maar met Gods hulp en wijsheid, en de leiding van de Heilige Geest zullen we weten hoe te handelen.

Ik geloof in een goed jaar vol van Gods goedheid en voorziening.

 

Heb een zeer gezegend 2018 maar bovenal wees een zegen!

afbeelding 01 18 Shekinah

 

Pastors Theodoor en Lien Verkuil