Woord van de maand – Februari 2019

Het is onmogelijk voor God om te liegen. Wat Hij beloofd heeft zal Hij ook doen. Het enige wat Hij van ons verlangd is dat wij er in geloof op reageren. Nu is geloof volgens Hebr.11:1 de zekerheid van wat we hopen.

Geloof is niet wat we verstandelijk beamen wat God beloofd heeft; we geloven met ons hart, onze geest. Geloof groeit in de tegenwoordigheid van God, dus gebed en aanbidding. Het is daar waar de Geest van God het overneemt en ons begint te onderwijzen en het woord levend te maken.

In Hebr. 6:17-18 “Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen” (eed en verbond) “waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem) toevlucht genomen hebben” (we zijn naar Hem toe gerend) “een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.”

Hoop wordt verwekt door de belofte van God. De hoop die in ons leeft moet ook uitgesproken worden (proclamatie). Als we nooit spreken over de hoop (verwachting) die in ons leeft zal de hoop sterven, geen verwachting meer! De hoop is ook gelijk aan een droom die in je leeft, wees als een Jozef spreek erover!

Juist omdat God te vertrouwen is, moet het voor ons een aansporing zijn om te spreken met elkaar over de hoop (verwachting) die er in ons leeft, en we zullen de heerlijkheid van God zien.

Droom over de profetische beloften die u heeft ontvangen, begin God ervoor te danken dat God u al heeft toegerust met een zalving om te wandelen en te bewegen in uw roeping. Vanaf het moment dat u begint te aanvaarden en te geloven en dan te belijden wat God over uw leven heeft gesproken, zal Gods woord beginnen te werken in uw leven. De zalving begint vloeien en Gods Geest begint u te leiden in Zijn wil.

Gods zegen in uw ontdekkingstocht met de Heer!

Pastor Theodoor Verkuil