Woord van de maand – Maart 2019

Seizoenen komen en gaan, dus we laten de winter achter ons en gaan een nieuw seizoen van lente binnen. Ik hou van de lente, overal nieuw leven, de bloemen, de bomen en de jonge dieren in de wei.

Ik geloof ook in geestelijke zin in een nieuw seizoen van nieuwe dingen, nieuw leven in Jezus. Nieuwe geboorten in de Heilige Geest. Een nieuwe geboorte in het natuurlijke brengt altijd blijdschap, hoeveel te meer in de Geestelijke zin, als mensen tot Jezus komen en wederom geboren worden in Gods Koninkrijk. De bijbel leert ons dat er blijdschap in de hemel is als iemand zich bekeert tot God (Lucas 15:10)

Ik geloof in nieuwe geboorten in de Heilige Geest, mensen die in het huis wedergeboren zullen worden en zullen opgroeien tot volwassen christenen vol van de kracht van de Heilige Geest. Een nieuwe generatie die het licht van het evangelie helder zullen laten schijnen en die niet bang zullen zijn om hun leven neer te leggen om Gods wil te doen.

De komende jaren zullen wij als wedergeboren christenen meer dan ooit een helder geluid moeten laten horen van wat we belijden en geloven, zonder dat we fanatiek of religieus worden. Maar wel in de kracht en zalving van God. Zijn glorie zal gezien worden en nieuw leven zal openbaar worden in vele levens. Ik moet denken aan de profetie in EzechiĆ«l 37 over het dal vol dorre beenderen en de Here vraagt EzechiĆ«l, kunnen de beenderen herleven en hij antwoord Here u weet het. “Toen zei Hij tot mij profeteer tot de beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoor het woord des Heren. Zo spreekt de Here, Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven” enz. We weten dat deze profetie over het volk IsraĆ«l gaat, wat we trouwens in onze tijd hebben zien uitkomen, en zal verder nog meer uitkomen zoals de Heer heeft gesproken. We mogen vrijmoedig dit woord ook voor onszelf en voor Nederland nemen. God is bij machte te doen boven bidden en denken!

Zoon en dochter van God, wees een bidder, houdt aan in geloof, spreek in geloof in de hemelse gewesten over ons dorre Nederland het leven van God!

De Here zegene u!

Pastor Theodoor Verkuil