Woord van de maand – februari 2015

Terwijl ik dit stukje schrijf duurt het nog precies 3 weken tot onze mannen-retraite. Ik verwacht dat God ons, mannen, gaat helpen en leiden om meer onze plaats (geestelijk) in te nemen. We hebben allemaal een bestemming in Gods Koninkrijk.

We zullen dit jaar door Gods genade beter gaan verstaan hoe in Gods plan te bewegen en daardoor grotere voldoening vinden in ons leven als christen.

Van verschillende kanten horen en lezen we dat er een vernieuwde verwachting is voor de wederkomst van Jezus Christus. Dat is denk ik goed in Openbaring 3:10 staat: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal.” Het is dus een bevel om Jezus te blijven verwachten!

In Mattheus 24 lezen we dat Jezus duidelijk onderwijs geeft over de tijd vlak voor Zijn wederkomst. Vele verleiders, valse christussen, oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. Verdrukkingen en vervolgingen om de naam van Jezus. Er zullen mensen zijn die beweren dat Jezus al is teruggekomen, Jezus zegt, geloof het niet. Verder lezen we in (38) dat het zal zijn als in de dagen van Noach, de mensen waren aan het eten en drinken, huwende en ten huwelijk nemend. Ze hadden niet in de gaten dat de zondvloed kwam. Zo zal Jezus onverwacht terugkomen, maar wel met grote macht en heerlijkheid (vers 30). Waarom komt Jezus? Om Zijn Koninkrijk te vestigen van recht en gerechtigheid! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem over de gehele aarde, lees Openbaringen 19:11.

Laat ons gebed dagelijks zijn: Uw Koninkrijk kome Uw wil geschiedde in de hemel zo ook op de aarde!

Gods zegen als u God dient in volharding!

Pastor Theodoor Verkuil