Woord van de maand – maart 2015

De lente komt er aan. Ik houd van de lente en de zomer. Alles loopt weer uit en we zien overal nieuw leven. Zo is onze God. Hij geeft leven in overvloed. Het is Gods wil dat we ons kunnen verlustigen of verblijden in wat Hij doet.

Als we niet blij kunnen zijn als christen dan hebben we een probleem. Dan zien we de goedheid van God niet meer. Eén van de redenen kan zijn dat we te weinig tijd besteden om in Zijn tegenwoordigheid te zijn. Tijd besteden aan je relatie met je Hemelse Vader. Als we een gezonde relatie hebben met God straalt dat door in al je relaties, met je man of vrouw en kinderen, je baas, je buren enz. Ik denk dat veel christenen niet beseffen hoe belangrijk het is om te bidden. Gods tegenwoordigheid te zoeken, voorbede te doen voor anderen. Opnieuw bewogenheid te hebben met mensen om je heen. De vreugde te ervaren om anderen tot Jezus te brengen.

Psalm 25:14 “Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen (respecteren)”. Dat betekent onder andere dat God ons dingen kan toevertrouwen en openbaren wat in Zijn Vaderhart is! Bidden heeft met intimiteit te maken. God nodigt ons uit om het Heilige der Heiligen binnen te komen door het offer van de Here Jezus Christus, waar vroeger alleen de hogepriester mocht komen éénmaal per jaar. Nu is Jezus zelf met Zijn eigen bloed de hemel binnengegaan om verzoening voor ons te doen.

Mijn gebed is dagelijks, laat er opnieuw een geest van gebed komen over ons land. In iedere kerk, iedere denominatie. Als we niet bidden betekent dat, dat we eigenlijk God niet zo nodig hebben. Hij komt alleen in actie als we in geloof tot Hem bidden. Joh. 16:24 “…bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij”. Bidden brengt blijdschap en diepe voldoening!

Laat u niet weerhouden om God te zoeken, en Hem de beste tijd van de dag te geven!

De Here zegene u in uw gebedstijden

Uw Pastor Theodoor Verkuil