Hij is de voleinder des geloofs…

Voleinder van ons geloof

Jezus. Hij is onze bron, onze houvast, onze kracht, ons heden en onze toekomst (Hebr.3:1) en iets dergelijks lezen we ook in Hebr.12:2: Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman (de bron en het motief van ons geloof) en de voleinder des geloofs (Hij brengt het tot volwassenheid en volmaaktheid).