Woord van de maand – mei 2020

Ondanks het Corona virus en de lock down waarin we verkeren, zodat we niet samen kunnen komen als kerk, zijn we gezegend met onze videobijeenkomsten.

In Efeze 1:3 lezen we:”gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei zegen gezegend heeft in Christus; (niet gaat zegenen, maar gezegend heeft)”.

Laten we ons verblijden dwars door alles heen, dat wij onder de zegen van God mogen leven, welke God ons gegeven heeft (door genade en niet door werken) in Christus Jezus.

Wees u ervan bewust, ik leef onder de zegende handen van God door het offer van de Here Jezus onze Heer! Daarom kunnen we ook een zegen zijn voor anderen!

Be blessed !

Pastor Theodoor Verkuil