Woord van de maand – mei 2018

Terwijl ik dit woord schrijf is het eind April. Op maandagochtend 23 April kregen we het bericht dat heel plotseling zendelinge Magdala Alfons-Ferdinandus is overleden. Ze werkte voor de Heer op de Molukken waar ook haar hart lag. We vergeten Magdala nooit meer en we weten dat ze nu in Gods tegenwoordigheid is. Deze gebeurtenis toont ons dat we te allen tijde gereed moeten zijn om de Heer te ontmoeten. Rom.14:7-8 “Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.”

Deze maand Mei vieren we weer het geweldige Pinksterfeest, de komst van de Heilige Geest voor alle gelovigen die Christus hebben aangenomen. Ik zie ernaar uit om weer met beide gemeenten samen te komen op 2e Pinksterdag en ik verwacht dat er bijzondere beweging van God aan de plaats zal zijn.

Volgens Gods woord mogen we verwachten dat de gaven van de Heilige Geest voor alle oprechte gelovigen zijn. Als u nog niet in tongen spreekt, we gaan natuurlijk voor u bidden en u gaat geloven en verwachten dat God zijn gaven geeft zoals beloofd. In 1 Kor. 14:1 lezen we dat we moeten jagen naar de liefde, dat komt van het woord najagen = streven naar, erachteraan gaan, en streef naar de gaven van de Geest, doch vooral naar het profeteren.

Het vraagt van ons dus een bepaalde hartshouding. Je zet je hart erop om te verkrijgen wat beloofd is.

Er is op dit moment ongetwijfeld een beweging van Gods Geest in Nederland. We horen getuigenissen dat jonge mensen opnieuw hun bijbel beginnen te lezen, en met vragen komen over het geloof en God. Volwassenen praten er met elkaar over dat ze zien dat God echt in ons midden beweegt. God werkt nu in vele harten door de Heilige Geest. Laten wij in gebed door bidden dat er velen tot levend geloof zullen komen en Jezus als hun Heer zullen gaan dienen.

Ik wens u een zeer gezegende Mei maand toe.
Pastor Theodoor Verkuil