Woord van de maand – mei 2017

Afgelopen maand mochten we in beide gemeenten een heerlijk Paasfeest vieren, mensen zijn aangeraakt door de geweldige Glorie van God. In de maand Mei hebben we weer een christelijke feestdag, Hemelvaart.

In het boek Handelingen 1 wordt er uitgebreid op ingegaan, de dag dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Jezus heeft na Zijn opstanding aan Zijn apostelen onderwijs gegeven over de opdracht en het werk wat er voor hen te doen was. De eerste en belangrijkste opdracht was dat ze moesten wachten op de Heilige Geest die hen bekwaam zou maken om een getuige te zijn van Jezus tot aan het uiterste der aarde.

Wij in 2017 hoeven niet langer te wachten op de Heilige Geest, want Hij is al gekomen, in geloof mogen we nu bidden en ontvangen wat God beloofd aan iedere oprechte christen. In Handelingen 1:11 wordt ook gesproken door engelen dat deze Jezus, die opgenomen is naar de hemel, op dezelfde wijze zal wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Dus Jezus zal terugkomen, in de eerste plaats voor Zijn gemeente. In Joh. 2 beloofd Jezus dat Hij een plaats gaat bereiden in het huis van de Vader: “… en als Ik plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij mag zijn waar Ik ben.” Ook in Openbaringen 3:10: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking , die over de gehele wereld zal komen.” De eerste gemeente in Handelingen zag voortdurend uit naar de wederkomst van Jezus. Wij doen er goed aan om Hem ook te blijven verwachten, iedere dag!

De Here zegene u, heb een wondervolle Meimaand!

Pastor Theodoor Verkuil

Teach me to do Your will