‘Het woord van de maand’ – juli 2015

We zijn al weer in de 2e helft van 2015!

Afgelopen maand zijn we voor bijna 2 weken in Polen geweest voor een profetische conferentie, waar ik één van de sprekers mocht zijn, en daarna had ik diverse spreekbeurten in het oosten van Polen. In totaal in 8 dagen 10 samenkomsten! Enerzijds vermoeiend, vanwege het warme weer, maar tegelijk ook zeer gezegend, met gaven van de Geest, waardoor we de mensen konden bedienen. Wat ons het meest heeft gezegend is wanneer we pastors en leiders raad hebben kunnen geven, met ze konden bidden en naast hen zijn gaan staan. Diverse pastors vroegen, wanneer we terug zouden komen. Ons hart ligt toch ook wel in Polen, God is bezig zijn kerk daar op te richten en tot volwassenheid te brengen.

Trust in the Lord

Nu de vakantietijd aanbreekt, gaan we gewoon door om op God en op de leiding van Zijn Geest te vertrouwen. Het is zo fijn dat als je op God vertrouwt  en je overgeeft aan de leiding van Zijn Geest, je in de rust van de Heer bent en toch meer kan doen. Zorgen over de dag van morgen vreet je energie weg en je komt geen stap verder. Dus laten we het beste deel kiezen. Ik geloof voor dit komende half jaar, in de kracht van God voor ons allemaal, waardoor we meer zullen kunnen doen in Zijn wil. Bovendien zal de vreugde van de Heer onze sterkte zijn.

(Rom. 15:13) “Moge God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.” (NBV)

De Here zegene u in alles!

Pastors Theodoor & Lien Verkuil