Het ‘Woord van de maand’ – augustus 2015

Geliefde geloofspartners,

Even een korte impressie van de samenkomst met onze zendelinge Astrid Seibert op zondag 19 Juli. Degenen die erbij waren kunnen het beamen, wat een geest van eenheid. We waren samen met de gemeente Almere, Astrid’s bestuur¬† en geloofspartners. Hoewel we goed op de hoogte worden gehouden wat er gebeurt op het zendingsveld, werden we opnieuw aangeraakt door wat Astrid met ons deelde. Ook de oproep voor ons om je te laten leiden door de Heilige Geest was mij uit het hart gegrepen. Ons zendingsveld is hier in Nederland, wij kunnen God op dezelfde wijze zien bewegen als in Azi√ę.

De schoolvakanties zijn alweer bijna voorbij, dus de laatste gezinnen komen weer terug. Hopelijk verfrist en gebruind, vol goede moed om het werk weer op te pakken. Het is fijn om even uit de sleur van alledag weg te zijn geweest, maar ook al zijn we soms in de sleur van alledag we moeten leren ons oog op de apostel en hogepriester van onze belijdenis te richten, Jezus. Hij is onze bron, onze houvast, onze kracht, ons heden en onze toekomst (Hebr.3:1) en iets dergelijks lezen we ook in Hebr.12:2: Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman (de bron en het motief van ons geloof) en de voleinder des geloofs (Hij brengt het tot volwassenheid en volmaaktheid).

Jezus faalt nooit, Hij heeft altijd genoeg om ons te geven. Want in Hem woont de ganse volheid van God (Col.1:15-19). Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Wees gezegend als u deze bijbel gedeelten leest en er over mediteert.

Uw Pastor Theodoor Verkuil

 

 

Voleinder van ons geloof