De doop – In Jesus Christus zijn wij een nieuwe schepping

Zondag 25 oktober werd een doopdienst gehouden in de kerk.

Handelingen 2:38, 39
“38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.  39. Want voor u is de belofte en voor uw  kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.”

Dopen is een symbolische daad van gehoorzaamheid aan God, zoals de Bijbel ons dat leert. Gehoorzaamheid is een uiting van liefde voor God en ons verlangen om naar Zijn wil te leven. We laten aan God symbolisch zien dat we onze oude (zondige) leven ‘afwassen’ en achter ons laten en een nieuw leven met Hem beginnen.

Het water zelf kan ons niet reinigen van zonde, alleen het bloed van Jezus kan mensen reinigen van de zonde.     (1 Johannes 1:7  “…en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”).

Fouten maken of ongehoorzaamheid zullen ook na de doop niet definitief uit ons leven zijn gebannen, maar als we oprecht van hart onze ‘zonden’ bij God brengen en hem vertellen wat we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen dan zal God ons vergeven. (1 Johannes 1:9 “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”).

Handelingen 2:41God_is_goed
41. “Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.”

Marcus 16, vers 16:16
“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.”

1 Petrus 3:21
“…..de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”

 

Foto1 doopFoto2 doopFoto3 doop

In Christus zijn wij een nieuwe schepping!

 

A new creation

2 Korinthiers 5:17 :  “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”