Woord van de maand – november 2015

Maand elf alweer mensen, het jaar is om voor dat je het weet.

Galaten 6:9: “Laten we niet moede worden goed te doen want, wanneer het eenmaal tijd is , zullen we oogsten, als we niet verslappen”. God heeft het juiste seizoen voor al het zaad wat je plant. Goed zaad zowel als slecht zaad. Uiteraard moeten wij het goede zaad van het woord planten, altijd eerst in ons eigen leven, we moeten ons niet laten afbrengen door omstandigheden om de belijdenis van wat uit onze mond komt te veranderen.

Trust in the Lord

Wat moeten we doen tijdens het groei seizoen van ons zaad?

1e. Weiger om ontmoedigd te worden.
2e. Besluit om je geloof levend en actief te houden.
3e. Geef en blijf geven; heb lief en blijf liefhebben.

Weet dit, Zijn oogst is gegarandeerd. Ga door in een houding van verwachting!

Als uw pastor geloof ik in de oogst die God beloofd heeft, maar denk niet dat het zomaar uit de hemel komt vallen. We moeten actief geloven en belijden door het woord hoog te houden in ons leven en in de gemeente.

 

Denk aan de geloofshelden in Hebreeën 11. We moeten ons niet laten intimideren door omstandigheden, of mensen. Intimidatie is een vorm van toverij waar we ons krachtig tegen moeten verzetten met het wapen van het woord. Rom.8:36 Gelijk geschreven staat: “Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Want ik ben verzekerd, dat nog dood nog leven, nog engelen nog machten, nog heden nog toekomst, nog krachten , nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,welke is in Christus Jezus onze Here.

De Here zegene u,

Uw Pastor Theodoor Verkuil