“Zijn rivier is in ons”

Glory to Jesusdr. Wilson

Een impressie van de preek van pastor dr. Eldon Wilson.

De Heer is mijn toevlucht

Psalm 46:5-6
“Een rivier – haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.”


Psalm 48:2-3
Groot is de Here en hoog te loven in de stad van onze God Zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde.”

Beide Bijbelteksten spreken van ‘de stad van onze God’. Dat is het ‘Hemelse Jeruzalem’, die niet alleen prachtig is maar ook heilig omdat God daar woont. De rivier die door deze Hemelse stad stroomt is het ‘levend water’ die eeuwig leven geeft en vruchtbaar maakt wat ‘dood’ was. De zalving van het eeuwig leven stroomt als een rivier van levend water.  Deze rivier met het levend water heeft God ons gegeven door de Heilige Geest. Zijn rivier is in ons. Wij zijn het ‘levende Jeruzalem’ waardoor het levend water stroomt en waardoor wij een heilig leven mogen leiden.

God is in ons midden, Hij woont in ons ‘hart’, waar het centrum van ons leven is, het hart houdt ons in leven en onderhoudt het doordat er voortdurend bloed doorheen stroomt dat leven geeft. God die in ons ‘hart’ woont, geeft ons leven geestelijke vernieuwing en onderhoudt het,Hij laat ons niet wankelen. Het is belangrijk dat het centrum van ons geestelijk ‘huis’, het hart, niet verstopt raakt door allerlei (geestelijke) troep, bitterheid en zonden in ons leven toe te laten. Anders kan het levend water er niet meer doorheen stromen en droogt het op, het raakt ‘leeg’.  Een leeg huis raakt al gauw in verval, omdat het niet onderhouden wordt.  Als het levend water van de Heilige Geest door ons heen kan blijven stromen, kan ons geestelijk leven vrucht blijven dragen, waar we ook zijn. Het maakt niet uit welke stad of welk land. Niet de stad maakt dat het een stad is, maar de mensen die daar wonen maken het een stad. Zo ook de Gemeente van God: niet een kerkgebouw maakt het een kerk,  maar de mensen (de broeders en zusters) vormen de kerk/de gemeente.

psalm en natuur foto

Als ons hart ‘schoon’ is, komt er vreugde in ons hart en zijn wij een vreugde voor anderen. Blijdschap is een tijdelijke emotie dat afhankelijk is van de omstandigheden. De vreugde (‘joy’ in de Engelse bijbel) die hier bedoeld wordt, is blijvend, ongeacht de omstandigheden. Die vreugde geeft ons ‘kracht’.

Diezelfde vreugde vervult ons als we beseffen dat we (eenmaal gered door de Heer) op de beste plaats zijn, namelijk midden in de handpalm van God. Hij houdt ons in Zijn Hand. Het maakt niet uit waar we zijn, in welke omstandigheden we leven, God is altijd bij ons,  Zijn rivier is en blijft in ons.