Woord van de maand – september 2018

Wat is de maand augustus snel voorbij gegaan! We hebben genoten van het warme weer(of niet). God heeft gelukkig weer regen gegeven voor het droge en dorre land.

De Here wil dat wij dagelijks leven uit de hand van God, en Zijn voorzieningen verwachten voor alles wat u nodig hebt. Leef vanuit dit eenvoudige geloof, God mijn hemelse Vader zal mij iedere dag voorzien. U bent meer dan de vogels, waar God ook voor zorgt!

In september beginnen weer de scholen, en ligt de vakantie achter ons. Daarmee start ook weer het nieuwe seizoen voor onze gemeenten. In Almere heeft de Heer voorzien in nieuwe werkers voor de kinderen, waar we veel voor hebben gebeden. We zijn heel blij met deze zusters die nu al een poosje in de gemeente komen van elders, en die zich erg thuis voelen in Shekinah.

Bij de zegeningen die we afgelopen maand mochten ervaren is ons gebed voor nieuwe zielen. In Amsterdam mochten we een nieuwe broeder verwelkomen, waar we heel blij mee zijn. Als Pastor hoop ik dat u uw visie niet kwijtraakt door de drukte van het leven. Neem iedere dag de tijd om met God te praten en uw bijbel te bestuderen! We moeten niet gemakzuchtig worden aangaande de zaken van God, maar ijverig in de dienst van de Heer! U bent niet zomaar een christen, u bent een dienstknecht/maagd van de levende God!

2 Petr. 1:3-11 Lees dit hele stukje! (vers 3) “Zijn Goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht.”

Wees gezegend mijn broeder en zuster met de glorie van onze God. Doe het werk van de Heer met blijdschap en God zal u daarvoor belonen!

Uw Pastor Theodoor Verkuil