Woord van de maand – August 2018

Wat een feest was dat op zaterdag 14 Juli, de dag van eenheid, liefde en respect op het Marktplein in Almere stad. Gods Geest heeft krachtig bewogen en mensen zijn aangeraakt in hun harten. Het was prachtig om te zien dat mensen op de terrassen aandachtig zaten te luisteren, sommigen met tranen in hun ogen.

De Geest van God waait over Nederland en toch zullen er christenen zijn die dat niet in de gaten hebben. Ze zijn te veel bezig met hun eigen zaken, hun eigen problemen, en daarom zien ze niet dat God iets aan het doen is in ons land. Laat dat bij ons niet zo zijn, gooi jezelf door geloof in de rivier van God, het levende water van Zijn Geest. Wij zijn Gods kandidaten om gebruikt te worden door Hem. Zie niet op jezelf maar op God, Hij kan en wil een ieder gebruiken die verlangend is om gebruikt te worden.

U zult zeggen: is het mogelijk om de opwekking te missen? Ja dat is zeker zo, het volk Israƫl heeft eeuwen uitgezien naar de Messias, maar toen hij gekomen was hebben velen Hem niet herkend en de godsdienstige leiders wezen Hem af.

Vorige keer toen we in Amerika waren sprak ik een zuster die in Argentiniƫ was geweest tijdens de grote opwekking daar, ze wilde mee maken wat er gebeurde. Ze vertelde dat ze, toen ze daar verschillende kerken bezocht en daar vroeg naar de opwekking, men zei haar we weten niets van een opwekking, anderen zeiden wat er gebeurt is niet van God en ze verwierpen wat God aan het doen was. Er was wel degelijk een machtige opwekking gaande maar velen zagen het niet of verwierpen het omdat het niet overeen kwam met hun theologie, ze dachten dit kan nooit van God zijn.

Een van de kenmerken van een opwekking is zeker dat mensen opnieuw openstaan voor het evangelie, men is hongerig voor een antwoord. Dat is wat we nu zien! Daarom is het nu de tijd om ons beschikbaar te stellen aan de Heer. Zeg iedere dag, Heer gebruik mij om mensen bij u te brengen en Hij zal het doen! Wees een zielenwinner! Zijn huis moet vol worden met kostbare zielen!

Wees gezegend terwijl u het werk van de Heer doet!

Uw Pastor Theodoor Verkuil